MR

Een officieel orgaan binnen onze schoolorganisatie is de medezeggenschapsraad. Het doel van de MR is belanghebbenden te laten meepraten over beslissingen rond de school. Denk daarbij aan onderwerpen als: het schoolplan, het formatieplan, benoemingsbeleid, arbowetgeving, tussenschoolse opvang (overblijven) en buitenschoolse opvang.

Om invloed te kunnen uitoefenen op het te voeren directie- en bestuursbeleid, maken wij gebruik van het recht op instemming, advies en informatie. (zie www.infowms.nl). Per jaar komen wij zo’n zes à acht keer bijeen. Daarnaast is de directeur uit hoofde van zijn functie regelmatig adviserend/meedenkend aanwezig bij deze vergaderingen.

De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende ouders.
Jessica en Graham.

De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende leerkrachten:
Franca en Liselotte

Voor verdere info over data kunt u ook op het prikbord kijken.

Als spreekbuis van en voor ouders en leerkrachten goed te kunnen functioneren horen de leden van de MR graag uw suggesties en ideeën. Ook met vragen kunt u één van de MR-leden benaderen of mail naar het volgende adres: mr@kompasleusden.nl  Wilt u de notulen ontvangen van de MR vergaderingen , dan kunt u dit aangeven bij dit e-mailadres
( mr@kompasleusden.nl)