GMR

Het Kompas maakt onderdeel uit van Stichting Voila. Het bestuur van de Stichting Voila beheert 13 basisscholen van verschillende denominaties (Openbaar -, PC – en RK onderwijs) in Leusden en treedt formeel op als bevoegd gezag. Voila heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. Vanuit de 12 scholen hebben er 6 ouders en 6 leerkrachten zitting in de GMR.
Voila benoemt een identiteitscommissie, de IDC. De identiteitscommissie wordt gevormd door 7 personen, 3 ouders en 3 leerkrachten uit de drie verschillende denominaties binnen Voila. De voorzitter van de IDC is een bestuurslid van Voila.

Vanuit het Kompas/eiland Groenhouten is er één ouder en één leerkracht vertegenwoordigd in de GMR. Dit zijn Michiel Frerichs(ouder van De Hobbit) en Franca Zwakman.