BSO

Scholen zijn verplicht buitenschoolse opvang (BSO) te bieden van 7.30 uur tot aan de aanvang van de school en tussen de middag en na schooltijd tot 18.30 uur. Voila heeft de BSO ondergebracht bij Kinderopvang Humanitas en bij Kwink Kinderopvang. Ouders die voor hun kinderen buitenschoolse opvang willen regelen kunnen contact opnemen door middel van een op school verkrijgbaar inschrijfformulier of rechtstreeks via www.humanitaskinderopvang.nl of www.kwink.nl.

De scholen Het Kompas en De Hobbit hebben de BSO georganiseerd op de oude Kinderland locatie.