Identiteit

Het Kompas is een interconfessionele basisschool. Wij laten ons voeden vanuit onze christelijke wortels. De ontmoeting met jou en jouw ideeën is voor ons het meest belangrijk. We leren van andere spirituele bronnen en laten ons daardoor verrijken.

Wat je wortels ook zijn, wat jij gelooft is goed. Je mag delen wat je vindt en vertellen waar je over twijfelt. Je mag er je eigen mening over hebben en dingen ter discussie stellen. Je hebt de vrijheid om niet alles te geloven. Geloof begint bij jou. De invulling van alle aspecten die binnen de school met identiteit te maken hebben worden hierop geënt.

Het Kompas is een school die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken en leven. Het onderwijs is niet neutraal, maar vanuit de christelijke waarden en normen betrokken op mens en wereld. Onze school ​gaat ervan uit dat mensen met hun verschillende levensbeschouwingen elkaar inspireren, aanvullen en elkaar laten groeien.

We werken met de verworvenheden, achtergronden en kenmerken van zowel de protestants christelijke als de rooms katholieke geloofstraditie, die een leidraad vormen voor het onderwijs en het omgaan met elkaar. In de dagelijkse schoolpraktijk zal dit, binnen het raamwerk van algemene uitgangspunten, door de afzonderlijke leerkracht een eigen kleur en ruimte krijgen. Iedere leerkracht mag zichzelf zijn en gaat de leerlingen voor in een open houding naar andere stromingen. Zo ervaren de leerlingen dat het (christelijke) geloof vele stromingen kent die elkaar niet uitsluiten. Vanuit de christelijke identiteit komen de leerlingen in contact met de andere wereldgodsdiensten

Dit zijn stukjes uit onze identiteitsdocument. Hierbij vindt u het volledige document.