Methodes

Op Het Kompas maken we gebruik van de volgende methodes:

Levensbeschouwing – Trefwoord
Rekenen – Alles Telt
Taal – Veilig Leren Lezen KIM-versie, Staal
Spelling – Veilig Leren Lezen KIM-versie, Staal
Lezen – Veilig Leren Lezen KIM-versie en Estafette Lite
Begrijpend Lezen – Nieuwsbegrip XL
Informatieverwerking – Blits in groep 7 en 8
Schrijven – Schrijven In De Basisschool
Sociaal-Emotioneel – Leefstijl
Aardrijkskunde – Wereld Van Verschil
Geschiedenis – Speurtocht
Natuur en Techniek – In Vogelvlucht
Verkeer – Veilig Verkeer Nederland
Creatieve vakken – Muziek Moet Je Doen en Drama Moet Je Doen
Engels – The Team
Gym – Bewegen Samen Regelen