Verlof en vakantie

Buiten de schoolvakanties om mag in principe geen vrij gegeven worden. Er zijn echter ‘gewichtige omstandigheden’ waarbij vrijstelling van de leerplicht mogelijk is. U moet hierbij denken aan: een huwelijk in de familie, ernstige ziekte in de familie, het overlijden van een familielid, verplichting van de werkgever buiten de schoolvakanties om vakantie op te nemen, en voor zelfstandigen als de vakantie alleen buiten de schoolvakanties kan worden opgenomen. Graag ruim van te voren aanvragen.

Aanvraagformulier vakantie of verlof:
Aanvraagformulier vakantie en verlof