Onderzoek oudertevredenheid

In het voorjaar van 2015 is er een onderzoek gedaan naar de tevredenheid van ouders over de school.

Via de link kunt u de complete uitslag lezen onderzoek oudertevredenheid Het Kompas 2015.