Hoofdluis

Iedereen kan hoofdluis krijgen. Niemand hoeft zich hiervoor te schamen. Kinderen besmetten elkaar gemakkelijk en daarom is regelmatige controle thuis zeer gewenst. Mocht u hoofdluis ontdekken, meldt u dit dan aan de groepsleerkracht. Op Het Kompas is een ouderwerkgroep die controleert op hoofdluis. Zij doen dit na een vakantieperiode. Zo nodig wordt een controle herhaald. Bij constatering van hoofdluis in een groep, worden alle ouders geïnformeerd. In geval van besmetting dient u uw kind te behandelen vóór het weer naar school gaat.
Als u ontdekt heeft dat uw kind besmet is met hoofdluis, is het belangrijk dat de andere gezinsleden ook worden gecontroleerd. De kans is groot dat zij eveneens zijn besmet. Geef ieder geval van hoofdluis altijd en direct door aan de leerkracht van uw kind en waarschuw ook de ouders van de kinderen waarmee uw kind de laatste tijd gespeeld heeft.
Start met kammen en behandel eventueel het haar met een speciaal luizenbestrijdingsmiddel. De apotheek kan hierover een deskundig advies geven.

Voor het bestrijden van hoofdluis is het handig om de folder van het RIVM te lezen.

Hoofdluis folder vragen en antwoorden RIVM

In elke klas worden er twee of meer vrijwilligers gezocht die de leerlingen regelmatig kunnen controleren. Regelmatig is na elke vakantie en als er een melding is gekomen.