Vacature

Zet met ons de koers uit naar het onderwijs van morgen!   Het Kompas is een interconfessionele basisschool midden in Leusden. Om passend onderwijs goed vorm te kunnen geven, sluiten wij zoveel als mogelijk aan bij de onderwijsbehoefte van de verschillende leerlingen.  Dat betekent dat wij bewust kiezen voor gemengde leeftijdsgroepen, waarin we meerdere...

Schoolgids en schoolkalender online beschikbaar

In de eerste schoolweek is de schoolkalender meegegeven. Deze schoolkalender  is online te lezen op de website. De schoolgids is online beschikbaar  HetKompas_Schoolgids_2019-2020 Deze gids is bedoeld: voor ouders / verzorgers die nu kinderen op Het Kompas hebben, voor ouders / verzorgers van toekomstige leerlingen, als hulpmiddel bij het kiezen van een...

Het schooljaar is begonnen!

Op maandag 27 augustus zijn we het schooljaar feestelijk begonnen. De kinderen werden als VIP’s binnen gehaald. Alle kinderen liepen door een erehaag van leerkrachten over de rode loper naar binnen. Gelukkig zijn alle groepen bezet en is iedereen weer goed teruggekeerd van de vakantie! Het wordt een mooi jaar waarin alles begint bij jou, want jij bent precies...

jaarvergadering

Op dinsdag 31 oktober is er voorafgaand aan de reguliere Ouder Commissie vergadering een korte jaarvergadering van de MR & OC. Deze avond begint om 19.30 uur.  De bijbehorende stukken kunt u hier lezen. Begroting realisatie OC Kompas 2016-2017-2018 Jaarverslag OC Het Kompas 2016-2017 Toelichting jaarrekening en begroting OC Kompas...

Verwondering

Vanuit Voila hebben wij leskisten van ICT gekregen om uit te gaan proberen en kinderen te laten verwonderen. Zo zie je in de klassen al kinderen werken met de Blue-Bot en de Bee-Bot. Hartstikke leuk om de kinderen zo enthousiast bezig te zien met techniek en ICT. De komende weken krijgen alle groepen uitleg over de producten die wij hebben gekregen en daarna gaan ze er in de...

Belangrijke data Sinterklaas

Dinsdag 15 november: lootjes trekken in de bovenbouw s’avonds om 18.30 versieren van de school. Komt u ook helpen? Dinsdag 22 november, schoen zetten voor de groepen 1 t/m 4. Vrijdag 2 december vieren wij het sinterklaasfeest op school. Alle kinderen zijn om 12.oo...

LIO-vacature

Voor studenten op de PABO, pedagogische academie basisonderwijs, geeft onze school de gelegenheid tot LIO-stage voor studenten in het laatste jaar van hun opleiding. Het Kompas is een interconfessionele basisschool in Leusden en telt op dit moment 169 leerlingen en 13 (parttime) leerkrachten. We zijn een gecertificeerd partnerschool van de Marnix Academie en van de Hogeschool...